Loading Events

  • This event has passed.

Fèis an Iar Thuath Annual Fèis

21/02/2014 - 22/02/2014

‘S ann an Sgobhairigh a tha Fèis an Iar Thuath stèidhichte, coimhearsnachd bheag faisg air a’ Pharbh ann an Iar Thuath Chataibh.  Tha an fhèis fosgailte do chloinn eadar còig agus ochd bliadhna deug a dh’aois is compàirtichean a’ faighinn chlasaichean ann an ceòl traidiseanta, dannsa, dràma agus Gàidhlig.  

Am bliadhna ’s iad Dihaoine 21 agus Disathairne 22 den Ghearran cinn-latha na fèise:


Dihaoine 21.02.14
9.15m Fàilte & clàradh
9.40m – 3.45f Clasaichean tron latha
7.30f Cèilidh air an oidhche le luchd-oide na fèise

Disathairne 22.02.14
9.15m Fàilte & clàradh
9.40m – 3.45f Clasaichean tron latha
4- 4.30f Cèilidh bheag le compàirtichean na fèise


A bharrachd air clasaichean ciùil do chloinn eadar 8 is 18 bliadhna a’ dhaois bidh Fèis Bheag ann dhan fheadhainn fo 8 bliadhna a dh’ aois.

Barrachd fiosrachaidh ri thighinn!
Fèis an Iar Thuath takes place in Scourie, a small community near Cape Wrath in North West Sutherland. The Fèis is open to children aged between five and eighteen and participants receive tuition in traditional music, dance and drama as well as Gaelic language.

This coming year the fèis will take place on Friday 21st and Saturday 22nd February:
Friday 21.02.14:

9.15am Welcome and registration
9.45am to 3.45pm Classes
7.30pm – Ceilidh with our All-Star tutor band!

Saturday 22.02.14:
9.15am Welcome and registration
9.45am to 3.45pm Classes
4 – 4.30pm Informal fèis concert
As well as music classes for children aged 8 to 18 there will also a Fèis Bheag for younger children under 8.

Details

Start:
21/02/2014
End:
22/02/2014
Event Category:

Venue

Scourie Village Hall
Cnoclochan Lairg, Sutherland IV27 4TE United Kingdom + Google Map